Poduzetnici.ba

Škola poduzetništva

Naša škola poduzetništva je ključna inicijativa koja ima za cilj edukaciju i inspiraciju nove generacije poduzetnika. Nudimo sveobuhvatne programe obuke širom Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana, obuhvatajući teme poput poslovnog planiranja, financijskog upravljanja, inovacija i digitalnog marketinga. Kroz ove programe, želimo osigurati da svi naši polaznici budu dobro pripremljeni za izazove koje nosi poduzetništvo.