Poduzetnici.ba

Partnerstvo sa Podrinje biznis forumom

Fondacija poduzetnika u Bosni i Hercegovini ponosni je partner Podrinje Biznis Foruma koji se organizira prvi put ove godine, od strane Udruženja Sinovi Podrinja, s ciljem prezentiranja poslovnih prilika i mogućnosti ulaganja u Podrinje.

Glavna tema ovogodišnjeg foruma bit će razmatranje mogućnosti i potencijala Podrinja, gdje će se zajedno sa učesnicima programa doći do najboljih zaključaka i rješenja.

Ispred Fondacije poduzetnika u BiH u sklopu biznis panela više o ekonomskom razvoju i perspektivi BiH pričat će Mr. Selmir Šišić, a o mogućnostima i prilikama EU fondova pričat će Mr. Ismail Šehić, dok će moderator panela biti Dr. Samir Vildić.